Zwangerschap

Zwangerschap en bevalling

Een zwangerschap is een bijzonder moment in het leven van een vrouw. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken en kan met diverse klachten gepaard gaan. Het effect van de toename van het gewicht gedurende de zwangerschap leidt soms tot klachten.

Deze klachten kunnen lage rugklachten zijn, klachten rond het SI gewricht, klachten aan de voorzijde van het bekken. Moeite met lopen, kinderen verzorgen, fietsen, vrijen  etc. De verzamelnaam voor al deze klachten is bekkenpijnklachten.

Een bekkenfysiotherapeut kan met een goed onderzoek beoordelen of er sprake is van zwangerschaps gerelateerde rugpijn, of dat er sprake is van bekkeninstabiliteits klachten. Beiden vergen een andere aanpak.

Een zwangere kan ook klachten krijgen van spataderen in de benen en bij de vulvaregio. Soms kan het wenselijk zijn om dan speciale oefeningen te doen om de beencirculatie te helpen verbeteren. De zwangerschap kan ook een heerlijke onbezorgde tijd zijn waarin de vrouw met ZwangerFIT  gym zich in goede conditie kan voorbereiden op de bevalling. Het kan zijn dat speciale individuele begeleiding door een bekkenfysiotherapeut op advies van  de gynaecoloog of verloskundige gewenst is.

Voor de zwangeren die  een gecompliceerde zwangerschap  en/of bevalling in het verleden hebben meegemaakt  hebben wij speciale zwangerschapsgymnastiek voor- en na de bevalling. Bel ons gerust voor informatie.

Bevalling

Als er voor de bevalling al klachten zijn, is het van belang  om goed met de verloskundige of gynaecoloog door te spreken hoe de bevallingshouding het beste zou kunnen plaatsvinden. Een bevalling verloopt meestal probleemloos maar er kunnen zich natuurlijk allerlei ongemakken voordoen die direct of jaren later pas klachten gaan geven. Een knip of een scheur is  bekend en deze zal netjes gehecht worden. Soms kan een scheur echter ontstaan in de richting van de anus of zelfs door de anus heen. We spreken dan van een subtotaal- of een totaal ruptuur. Deze zal gehecht worden, vaak op de OK. Het is van groot belang dat deze vrouwen vanaf 6 weken na de bevalling onder begeleiding van een  geregistreerd bekkenfysiotherapeut gaan trainen om problemen met ontlastings incontinentie in de toekomst (soms pas na de menopauze) te voorkomen.

Ook vrouwen die kinderen krijgen met een tangverlossing of een vacuumpomp doen er goed aan begeleiding van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut te krijgen vanaf 6-8 weken na de bevalling.  De bekkenbodem is bij die vrouwen per definitie beschadigd. Kinderen die zwaarder zijn dan 8 pond vormen ook een risico op bekkenbodemschade en zeker als het eerste kind zwaarder is dan 8 pond. Deze bevallingen gaan ook vaak gepaard met een langere uitdrijvingsfase. Langer dan 1 uur persen levert ook schade aan de bekkenbodem op. Heeft u bij eerdere zwangerschappen last gehad van urineverlies tijdens de zwangerschap neem dan al contact op met ons voor begeleiding en advies. Klachten van bekkenpijn na de bevalling zijn in eerste instantie niet abnormaal. Het lichaam heeft een zeer groot herstellend vermogen en de natuurlijke tijd die nodig is om te herstellen kan met therapie ook niet versneld worden. Indien de klachten blijven bestaan is begeleiding gewenst.  Maar bovenal; geniet van kraambed en baby.

Checklist bekken/bekkenbodemproblemen

Om het gemakkelijker te maken om te kijken of er problemen  kunnen ontstaan neem onderstaand schema door:

Ingeknipt ingescheurd ja / nee
Urineverlies tijdens zwangerschap ja / nee
Urineverlies na bevalling ja / nee
Ingescheurd (sub-totaalruptuur) ja / nee
Baby > 8 pond ja / nee
Persen >75 min ja / nee
Tangverlossing/vacuum ja / nee

Kan je op 1 of meerdere vragen een “ja” geven bel dan voor een consult.