Plasklachten

Overactieve blaas

Kent u alle openbare toiletten in de stad ? Dan heeft u waarschijnlijk een overactieve blaas. Normaal gesproken plassen we per 24 uur ongeveer 6-8 x, waarvan 1 x ’s nachts. Als u vaker moet plassen, misschien wel ieder uur, dan spreken we van een overactieve blaas. Helaas weten we meestal niet wat de oorzaak hiervan is. Een slechte functie van de bekkenbodem is één van de mogelijke oorzaken. Vaak plasssen kan aangeleerd zijn. Als u een blaasontsteking heeft gehad moet u in die periode vaak plassen. Soms blijft dat patroon bestaan als de ontsteking allang weg is. Het is lastig om dat weer af te leren.

Het kan ook zijn dat u vaker plast omdat u bang bent urine te verliezen. In alle gevallen dient het normale plaspatroon hersteld te worden. Een Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut helpt u daarbij. Dit soort klachten heeft vaak grote gevolgen voor uw sociale leven, er moet immers altijd een toilet in de buurt zijn. De bekkenbodem is in staat om u te helpen deze hevige aandrang weer terug te dringen, zodat u het plassen kunt uitstellen. Als u de hele dag uw bekkenbodem loopt te knijpen dan kunnen de spieren de extra inspanning die nodig is om de drang te controleren niet meer aan. Het leren ontspannen van de bekkenbodemspieren is dan van belang.

Ongewild urineverlies

Dit noemen we ook wel urine-incontinentie. Het is een heel vervelende klacht die u kan belemmeren in uw dagelijks leven, sport beoefening etc. Ook contacten met familie en vrienden kunnen door  de angst voor urineverlies, luchtjes  e.d beperkt worden. Het kan zijn dat u verliest met een overactieve blaas en dan op het moment van hevige aandrang, de WC niet meer haalt, dit heet urge – of aandrangincontinentie. De blaas trekt samen en knijpt de urine eruit.Vaak is er dan verlies van een grote hoeveelheid plas. De bekkenbodemspieren kunnen dit niet meer tegen houden. Dit probleem komt bij mannen en vrouwen voor.

Bij inspannings- of stressincontinentie treedt urineverlies op bij hoesten, niezen en sporten. De druk in de buik neemt toe en dus ook de druk op de blaas. Als de bekkenbodemspieren dan te laat of onvoldoende aanspannen kan er urine uit lopen. Dit is dan meestal een scheutje. Is de blaas erg vol kan het meer dan een scheutje zijn dan bij een lege blaas. Minder drinken en vaker plassen is niet de oplossing. Inspanningsincontinentie komt voor bij vrouwen en soms bij mannen na prostaatoperaties.

Combinatie van deze 2 vormen komt ook vaak voor.  Hulp zoeken, door naar uw huisarts te gaan,  is van groot belang. Hij kan u gericht verwijzen naar de bekkenfysiotherapeut, vaak de eerste behandeloptie , en/of naar de diverse bekkenbodempoli’s. Zie “Samenwerking”

Niet kunnen plassen

Zowel mannen als vrouwen kunnen problemen krijgen met niet meer goed kunnen plassen. Het valt pas op als het niet meer lekker gaat. De straal wordt meestal zwakker en het duurt ook lang. U blijft langer op de WC en u moet vaak meehelpen( persen) wat juist niet goed is. Bij mannen kan dit veroorzaakt worden door een te grote prostaat of door een slecht functie van de bekkenbodemspieren. Wanneer u gewend bent u plas langdurig op te houden, dan spant u vaak uw bekkenbodemspieren aan. Op het moment dat u wilt gaan plassen kunnen de spieren niet goed ontspannen en daarmee het plassen niet goed op gang brengen. Een slechte, onderbroken straal is het gevolg. Vaak blijft er urine achter in de blaas en moet u snel weer plassen. Hier wordt altijd een straalmeting gedaan en een echo om te kijken of u leegplast.

Bron: E.J.Messelink, B-wijzer nr 24