Wat is bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Huisartsen en medisch specialisten worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met klachten in het bekkengebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie een van de behandelmogelijkheden.

Bekkenfysiotherapie vormt bij problematiek in het gebied van bekken en lage rug, onderbuik en bekkenbodem een laagdrempelige voorziening en kan een belangrijke rol spelen bij het behandelen van deze klachten.

Bekkenfysiotherapeuten hebben eerst de basisopleiding fysiotherapie voltooid. Daarna zijn zij vanuit de huidige post-HBO-opleiding bekkenfysiotherapie diagnostisch en therapeutisch breed opgeleid op het gebied van bekkenbodemfunctie, bekkenbodemfunctiestoornissen en bekkenpijn. Zij zijn geschoold op het gebied van het urogenitaal systeem, het gastro-intestinaal systeem en op het gebied van seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem. Ook klachten gerelateerd aan zwangerschap horen tot het domein van de bekkenfysiotherapeut.

De NVFB is een erkende beroepsvereniging en wetenschappelijke vereniging (in oprichting) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het KNGF heeft een verbijzonderd kwaliteitsregister bekkenfysiotherapie.

Verwijzing

 • Urologisch
  • Incontinentie (stress/urge of gemengd)
  • Urgency en frequency, LUTS
  • Dysfunctional voiding
  • Recidiverende urineweginfecties
  • Pre en postoperatief b.v. prostatectomie, TURP, TVT(-O)
  • Erectiele dysfunctie
  • Pijnklachten b.v bij prostatitis /prostatodynie of bij LUTS
 • Gynaecologisch
  • Prolaps
  • Pre- en postoperatief : na AWP, VWP, VUE, TVT(-O), SSF, Prolift e.a.
  • Pijnklachten b.v. na gynaecologisch kanker
 • Seksuologisch
  • Dyspareunie
  • Vaginistische klachten
  • VVS
 • Gastro-enterologisch
  • Obstipatie (rectale ontledigingsproblematiek)
  • Fecale incontinentie
  • PDS/IBS
  • Prolaps: rectocèle / intussusceptie / anaal of rectaal prolaps / hemorroïden / descensus perineum
  • Buikpijnklachten
 • Anorectale chirurgie
  • na LAR (oncologie), collectomie, sigmoidresectie
  • na bandligaties, PPH, STARR, rectovaginopexie
  • na plaatsing pouch
  • bij evt. terugplaatsing stoma
  • peri-anale pijnklachten
 • Pijnklachten in buik- en bekkenbodemgebied bij chronic pelvic pain bv. LUTS klachten, bij recidiverende blaasontstekingen, na operaties of bestralingen, bij endometriose, bij PDS.

Behandeling kan bestaan uit meerdere onderdelen

 • Oefentherapie
 • Algehele relaxatietechnieken en inzichtgevende therapie m.n. bij PDS/IBS, onverklaarbare (buik)pijn
 • Biofeedback: cognitieve conditionering
 • Elektrostimulatie
 • PTNS / SANS
 • Rectale ballontraining
 • Vaginale ballontraining
 • Triggerpointbehandeling
 • TENS-stromen bij pijnproblematiek
 • Buikmassage
 • Bij psychosomatische problematiek:
  • inzichtgevende therapie
  • (algehele) relaxatietechnieken
  • focusoefeningen
  • biofeedback autonome zenuwstelsel (HearthMath)

Tevens hebben wij korte lijnen met de specialisten in de beide locaties SpaarneGasthuis in Heemstede en Diensten Centrum Elsbroek in Hillegom.
Zoals u weet is er de mogelijkheid van direct toegankelijkheid d.w.z. zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapie. Dit geldt ook voor de bekkenfysiotherapie. Dit komt niet vaak voor , de meeste patiënten komen toch met een verwijzing. Bij een patiënt zonder verwijzing van een arts hanteren wij een duidelijk “rode en gele vlaggen” systeem waarop wij analyseren of een bezoek aan huisarts dan wel specialist wenselijk is wat vervolgens, in overleg met patiënt, met de betrokken huisarts besproken wordt.
In verband met declareren verzoeken wij de verwijzers nadrukkelijk, om op de verwijzing te vermelden dat het gaat om een aanvraag voor bekkenfysiotherapie. Bij verwijzing van patiënten met obstipatie en rectale ontledigingsproblematiek, fecale incontinentie of i.v.m. recidiverende hemorroïden vragen wij u ook een recept voor de rectale ballontraining bij te sluiten: Rectale ballon trainingsset, Curion, Art .nr:84450-1. Via de apotheek kan dan deze trainingsset verkregen worden op recept. De patiënt stuurt  de rekening zelf in en wordt als hulpmiddel gedeclareerd.