Bekkenfysiotherapie

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut ( BFT) is een fysiotherapeut die zich post -HBO nog 3-4 jaar heeft gespecialiseerd in het gebied van buik, bekken en lage rug. Klachten van het bekken of de lage rug kunnen weer klachten veroorzaken van de bekkenbodemspieren en omgekeerd. Omdat ook de lage buikorganen ( blaas, baarmoeder, darmen en prostaat ) een relatie hebben met de bekkenbodemspieren, kunnen bij het niet goed functioneren hiervan klachten ontstaan op het gebied van plassen, ontlasting en vrijen. Dit kan ook te maken hebben met zwangerschap of bevalling of post operatief. Klachten in dit gebied kunnen voorkomen bij vrouwen , mannen als kinderen.

De bekkenfysiotherapeutische behandeling verbetert vrijwel altijd de functie van de bekkenbodemspieren en de stabilisatie van bekken en rug.

De geregistreerd bekkenfysiotherapeut is bevoegd en geschoold om inwendig diagnostisch onderzoek te  doen en te behandelen. Inwendig handelen kan een grote meerwaarde voor de behandeling hebben en de behandeltijd verkorten. Met het inwendig vaginaal of anaal onderzoek worden o.a. de spierkracht en spierspanningvan de bekkenbodemspieren beoordeeld. De geregistreerd bekkenfysiotherapeut heeft de mogelijkheid een inwendig onderzoek  of behandeling aan te vullen met gebruik van apparatuur.( myofeedback, functionle electrostimulatie, ballontraining)

Aangezien 33 % van de vrouwelijke bevolking en 7% van de mannelijke bevolking bekend is met een seksueel beladen verleden, is het op juiste wijze kunnen signaleren en interpreteren van lichaamstaal en het afnemen van een specifieke seksuele anamnese van groot belang. De geregistreerd bekkenfysiotherapeut is dan ook breed opgeleid om bewuste en onbewuste signalen van de patient op te pikken, en samenmet de patient te bepalen of inwendig handelen een juiste vervolgkeuze kan zijn of ( nog) niet.Het ontwikkelen van een professionele attitude en emotionele stabiliteit is een speerpunt in de opleiding.