Specialisatie

Het centrum voor Bekken en Bekkenbodemzorg  Hageman is uitsluitend gespecialiseerd in behandeling van patienten met urologische, gynaecologische, proctologische( darmuitgang)  en seksuele indicaties.

Daarnaast behandelen wij ook kinderen met bekkenbodemdysfuncties.

Alle bekkenfysiotherapeuten in ons Centrum zijn Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut in het landelijk Register voor Bekkenfysiotherapeuten. Zij voldoen aan alle na- en bijscholingseisen die door het Register verplicht zijn gesteld. Daarnaast staan zij allen geregistreerd in het Kwaliteits register van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Mw M.P.Hageman-Brouwer is ook kinderbekkenfysiotherapeut, een aparte opeiding na de opleiding tot geregistreerd Bekkenfysiotherapeut. Zij  heeft haar Masters degree in Specialised Physical Therapy, domein bekkenfysiotherapie.

Mw J.A.M. Groot is ook kinderbekkenfysiotherapeut en afgestudeerd als Professional Master in Specialised Physical Therapy.
Voor overige klachten aan het bewegingsapparaat dient u dus naar een andere praktijk voor fysiotherapie te gaan.

Verwijzingen

Een bekkenfysiotherapeut, is een fysiotherapeut die na de opleiding fysiotherapie een 3 jarige specialistische post-HBO-opleiding heeft gevolgd voor het behandelen van klachten in het bekken en bekkenbodemgebied. Zij worden diagnostisch en therapeutisch breed opgeleid voor de problematiek rondom o.a. het plassen, ontlasten, buikgebied, seksuele klachten, gynaecologische en bekkenpijnklachten.

De verwijzers, die verwijzen naar ons centrum zijn met name:

huisartsen. urologen, gastro-enterologen of MDL-artsen, gynaecologen, colo-rectaal chirurgen, psychologen en seksuologen en verloskundigen van o.a.In ons centrum komen mensen uit en omstreken voor behandeling maar ook vanuit de rest van

Zonder verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut

Vanaf 1 januari 2006 bestaat er de mogelijkheid om rechtstreeks naar de Bekkenfysiotherapeut te gaan zonder verwijzing van een arts. Wij informeren uw huisarts over uw komst bij ons in de praktijk, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de bekkenfysiotherapeut te gaan, dan voeren we eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat we eerst vast willen stellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden bij ons in de praktijk, dan gaan we in overleg met u aan de slag!