Kinder Bekkenfysiotherapie

Voor kindertjes met poep en plasproblemen

Ook kinderen kunnen problemen hebben die mede veroorzaakt  kunnen worden  door bekkenbodemproblemen.Vaak uit zich dat door niet goed kunnen ophouden van plas en/of poep op een leeftijd dat het kind geacht wordt zindelijk te zijn.

Ook zijn er kinderen, die over buikpijn klagen, soms zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt, maar ook vaak omdat zij hun ontlasting niet goed kunnen kwijt raken. Het niet onder controle krijgen van bedplassen kan voor een opgroeiend kind een ware kwelling worden.

De oorzaak van de bekkenbodemstoornis kan bij kinderen liggen in een te gespannen bekkenbodem of in het niet op het juiste moment gebruiken van deze bekkenbodemspieren. Bij bedplassen wordt het kind niet wakker van het seintje van zijn blaas.

De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook bij bedplassen zal de bekkenfysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie alvorens er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden.

Kinderen worden meestal verwezen door kinderartsen en huisartsen.Heeft u een verwijzing voor uw kind en komt u voor de eerste keer dan vindt er altijd eerst een uitgebreid intake-gesprek plaats met de ouder en het kind. Er wordt uitgelegd wat de behandeling zal gaan worden en welke ondersteuning de ouders in de thuissituatie kunnen bieden.

POPLA , de poep en plaspoli van het Spaarnegasthuis

Iedere maand overleggen wij  met de kinderartsen van het Spaarnegasthuis over de voortgang van de bij ons behandelde kinderen.

Meer informatie over bekkenproblematiek bij kinderen vindt u op de sites www.bedplassen enwww.poeppoli.nl.

Er zijn bij ons ook kinderbekkenfysiotherapeuten werkzaam.