Tarieven

Overzicht praktijktarieven per 01-01-2023

Eerste afspraak: intake/onderzoek en 1e zitting (maximaal 60 min.) €110,00
Iedere volgende zitting bekkenfysiotherapie (maximaal 30 min) € 60,00
Bladderscan –Flowmetrie € 60,00
Eenvoudige korte rapporten € 60,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 90,00
Toeslag aan huis behandeling € 20,00
Niet nagekomen afspraak BFT( <24 uur) € 45,00

 

Verstrekte hulpmiddelen dienen à direct te worden afgerekend.
Wij hebben een contract met ALLE zorgverzekeraars.
Bij verhindering vragen wij u om ons uiterlijk 24 uur vóór de afspraak op de hoogte te stellen.
Als hieraan niet wordt voldaan, brengen wij € 45,00 bij u in rekening.

Overzicht

Vergoedingenoverzicht Fysiotherapie 2023

Middels deze link kunt u meer lezen over vergoedingen:

https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie