Tarieven

Overzicht praktijktarieven per 01-01-2017

Zitting bekkenfysiotherapie € 51,00
Zitting fysiotherapie € 37,50
Instructie /overleg ouders van kind € 51,00
Bladderscan –Flowmetrie € 51,00
Toeslag aan huis behandeling € 12,75
Toeslag buiten reg. werktijd € 25,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 51,00
Screening € 32,00
Telefonische zitting € 25,50
Niet nagekomen afspraak BFT( <24 uur) € 45,00
Eenvoudige korte rapporten € 42,50
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 59,50
Verslaglegging aan derden € 75,00

 

Verstrekte hulpmiddelen dienen à contant te worden afgerekend.

Wij hebben een contract met ALLE zorgverzekeraars.

Bij verhindering vragen wij u om ons uiterlijk 24 uur vóór

de afspraak op de hoogte te stellen.
Als hieraan niet wordt voldaan, brengen wij € 45,00 bij u in rekening.