Directe toegang bekkenfysiotherapie

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan zonder verwijzing van een arts.
Hoewel onze bekkenfysiotherapeuten  “DTF bekkenfysiotherapie” hebben gevolgd kiezen wij er in principe voor om toch patienten pas onder behandeling te nemen, nadat zij bij de arts zijn geweest.
De indicaties die wij behandelen vergen meestal eerst nader onderzoek.
75% van onze verwijzingen komen van de specialisten zoals urologen, gynaecologen, MLD artsen, chirurgen en seksuologen. Deze patienten worden verwezen met uitvoerige onderzoeksresultaten van de arts, die voor  een goede therapie van belang  zijn.
Als patienten in de toekomst voor dezelfde aandoening nog eens op herhaling komen is meestal geen verwijzing nodig.
Kinderen hebben altijd een verwijzing van een (kinder) arts nodig.