6 weken na de bevalling consult

Naar aanleiding van de meest recente onderzoeken,kunnen we beter voorspellen welke vrouwen in een risicogroep vallen en eventueel op latere leeftijd( 45 +, e/o na de overgang) klachten zouden kunnen krijgen in het bekkenbodemgebied.

Als we deze klachten voor willen zijn ,is het belangrijk dat je weet of je wel of niet in zo’n risicogroep valt.Wat zijn de do’s en don’ts na de bevalling ?

We inventariseren samen of je in een dergelijk risicogroep valt . We hebben ook de mogelijkheid om dat objectief te meten met vragenlijst en onderzoek van de bekkenbodem. Dit onderzoek is niet pijnlijk.Na afloop geven we een samenvatting  en adviseren hoe verder te handelen.Als je aanvullend verzekerd bent worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Indien verder behandeling gewenst is kijken we welke geregistreerde bekkenfysiotherapeut het dichtste bij je woonadres is.

Dit consult vindt plaats op onze praktijklocatie in Heemstede of in Hillegom. Bel gerust.