Afke Guijt – Dijkstra MSPT

Bekkenfysiotherapeut en Kinderbekkenfysiotherapeut
Beschikbare dagen:
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
  • Eigenaar
  • Master in  Bekkenfysiotherapie
  • Geregistreerd in het Bekkenfysiotherapie Register,BIG
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister KNGF
  • Lid Ned Ver voor Bekkenfysiotherapie NVFB
  • POPLA team SpaarneGasthuis
Terug naar overzicht