Afke Guijt – Dijkstra MSPT

Functie: Bekkenfysiotherapeut en Kinderbekkenfysiotherapeut

  • Eigenaar
  • Master in  Bekkenfysiotherapie
  • Geregistreerd in het Bekkenfysiotherapie Register,BIG
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister KNGF
  • Lid Ned Ver voor Bekkenfysiotherapie NVFB
  • POPLA team SpaarneGasthuis

Terug naar overzicht